بایگانی‌های پایگاه اطلاعاتی - پایگاه خبری ویناپرس
ارتباط ۱۸۰۰ پایگاه‌ اطلاعاتی با کتابخانه‌های عمومی ۲۴ بهمن ۱۳۹۹

ارتباط ۱۸۰۰ پایگاه‌ اطلاعاتی با کتابخانه‌های عمومی

به منظور تأمین نیازهای پژوهشی دانشجویان و محققان و افزایش وفاداری اعضا، سامانه دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی با ارائه بیش از ۱۸۰۰ پایگاه معتبر خارجی و داخلی، در ۱۰ درصد از کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور راه‌اندازی می‌شود.