بایگانی‌های 12 اردیبهشت روز معلم گرامی باد - پایگاه خبری ویناپرس
معلم و گشودن پنجره‌ای به سوی آگاهی ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
یادداشت مهمان

معلم و گشودن پنجره‌ای به سوی آگاهی

معلم واقعی کیست؟ شاید نخستین و مهمترین خصیصیه‌ٔ یک آموزگار واقعی این باشد که او روحیه‌ای حق به جانب ندارد و خود را کلیددار خزانهٔ حقیقت نمی‌داند. آموزگار واقعی نه تنها معطوف به خویش و مشعوف از خویش نیست؛ بلکه توانِ خودانتقادی و به زیر سؤال‌بردن نگرش‌ها و روش‌های خود را دارد. آموزگار واقعی می‌تواند به دیگران نیز جرأت دهد که خود را و آنچه را که به نام تربیت به خوردشان داده‌اند، نقّادی کنند و زیر سؤال ببرند.