مدیر عامل آبفای استان البرز گفت: با حفر، تجهیز و بهره برداری از سه حلقه چاه در حاشیه رودخانه کرج و اجرای ۷۰۰ متر خط انتقال با قطر۷۰۰ میلیمتر، بهره‌برداری از بخشی از تخصیص جدید آب از سوی وزارت نیرو به کرج مرکزی برای جمعیت ۱۰۰ هزار نفر تحقق می‌یابد.

ویناپرس –  مدیر عامل آبفای استان البرز  گفت: با حفر، تجهیز و بهره برداری از سه حلقه چاه در حاشیه رودخانه کرج و اجرای ۷۰۰ متر خط انتقال با قطر۷۰۰ میلیمتر، بهره‌برداری از بخشی از تخصیص جدید آب از سوی وزارت نیرو به کرج مرکزی برای جمعیت ۱۰۰ هزار نفر تحقق می‌یابد.

به گزارش پایگاه خبری وینا پرس، ذوالفقار مهدی زاده دراین خصوص گفت:  به دنبال موافقت وزارت نیرو برای تخصیص آب بیشتر برای مصارف شرب شهروندان کرجی که نیازمند احداث زیرساخت تصفیه خانه آب است، مجوز حفر و تجهیز شش حلقه چاه در حاشیه رودخانه کرج اخذ شد که تا کنون  سه حلقه از آن حفر وآماده تجهیز شده است.

وی افزود: چون احداث تصفیه خانه شماره ۳ کرج نیازمند ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار است وساخت آن با توجه به کمبود منابع مالی زمانبرخواهد بود در طرحی ابتکاری و با هزینه شش میلیارد تومان، امکان برداشت بخشی از  حقابه تخصیصی به میزان ۲۵۰ لیتر بر ثانیه با حفر سه حلقه چاه و احداث خط انتقال، اجرای آن محقق شده است.

مهدی زاده زمان بهره برداری از این طرح آبرسانی را پیش از عید نوروز۱۴۰۰ عنوان کرد وگفت: حفر چهارمین چاه هم درحاشیه رودخانه کرج آغاز شده و با توجه به کیفیت مناسب آب رودخانه کرج، اجرای این پروژه اثر قابل توجهی بر کیفیت آب شرب مصرفی شهروندان مناطق مرکزی و شمالی کرج خواهد داشت.

انتهای پیام

  • نویسنده : ستاره فرهادی