مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید براینکه فاز اول مطالعه بالینی واکسن ایرانی کرونا «کووایران برکت» با موفقیت به پایان رسید، گفت: ثابت کردیم محصول پژوهشی ما ایمن است.

ویناپرس – مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید براینکه فاز اول مطالعه بالینی واکسن ایرانی کرونا «کووایران برکت» با موفقیت به پایان رسید، گفت: ثابت کردیم محصول پژوهشی ما ایمن است.

به گزاررش پایگاه خبری ویناپرس، دکتر حامد حسینی در مراسم آغاز به کار فاز ۲ و ۳ کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی کرونا افزود: فاز دوم این مطالعه با جمعیت ۳۰۰ نفری آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: در ادامه مطالعه وارد فاز بزرگتری خواهد شد که جمعیت این مرحله ۲۰ هزار نفر است و این مرحله در ۶ شهر انجام خواهد شد.

فاز ۲ و ۳ مطالعات بالینی اولین واکسن ایرانی کرونا تولید شده در ستاد اجرایی فرمان امام(ره) به نام «کوو ایران برکت» امروز بر روی دو داوطلب آغاز شد.

تزریق انسانی مرحله اول مطالعات بالینی نخستین واکسن کرونا ساخت محققان ایرانی با نام «کُوو ایران برکت» روز سه شنبه نهم دی ماه با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون علمی و فناوری رییس جمهوری روی سه داوطلب آغاز شد.

انتهای پیام

  • نویسنده : تحریریه