معاون آموزشی وزارت علوم جزئیات مدل جدید پذیرش دانشجو در سال جاری را تشریح کرد و گفت: دانشجویان دکتری بر اساس مدل جدید پذیرش شده‌اند.

ویناپرس – معاون آموزشی وزارت علوم جزئیات مدل جدید پذیرش دانشجو در سال جاری را تشریح کرد و گفت: دانشجویان دکتری بر اساس مدل جدید پذیرش شده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری ویناپرس به نقل از مهر، علی خاکی صدیق با اشاره به مدل جدید پذیرش دانشجو در سال جاری گفت: مدل قبلی پذیرش دانشجو بر اساس رشته بود هر مجوزی که صادر می‌شد، تعداد معینی هم دانشجو به همراه آن به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اختصاص داده می‌شد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در دوره کارشناسی ۶۰ نفر ظرفیت در دوره کارشناسی ارشد ۲۰ نفر ظرفیت و دوره دکتری ۷ نفر ظرفیت بدون در نظر گرفتن سایر شرایط دانشگاه، دانشکده و یا گروه آموزشی ارائه می‌شد.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: در مدلی جدیدی که سال گذشته تدوین و تصویب شد و در سال جاری اجرایی می‌شود یک پارامتر دیگر تحت عنوان نسبت استاد به دانشجو پیش بینی شد. در این روش به هر دانشگاه بر اساس هیأت علمی و رتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه یک ظرفیت کلانی اختصاص داده می‌شود و اینکه دانشگاه چه تعداد دانشجو می‌تواند پذیرش کند در داخل دانشگاه‌ها تنظیم می‌شود، اکنون ظرفیت‌های دوره دکتری بر اساس مدل جدید پذیرش دانشجو اختصاص داده شده است.

وی در پاسخ به این سوال که اعتراض دانشگاه‌ها به ظرفیت دانشجو دکتری است یا نحوه پذیرش آن گفت: اعتراضی که دانشگاه‌ها دارند به نحوه پذیرش دانشجوی دکتری است نه به ظرفیت دانشجویانی که اختصاص داده می‌شود.

خاکی صدیق افزود: چون دوره دکتری یک رابطه علمی بین استاد و دانشجو است و این رابطه علمی باید شکل گیرد، استاد باید علاقمند به کار با یک دانشجو بر اساس ضوابط علمی باشد. همچنین دانشجو نیز استاد را باید بر اساس علاقه پژوهشی انتخاب کند چون این معادله در نحوه پذیرش دانشگاه‌ها به هم می‌ریزد دانشگاه‌ها به این موضوع معترض هستند.

وی افزود: پیشنهادی که وزارت علوم به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرده و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم روی این موضوع مصاحبه‌هایی داشته این بوده که ۵۰ درصد ظرفیت پذیرش را به دانشگاه‌ها اختصاص دهند تا دانشگاه‌ها بتوانند یک کفی را برای آن مشخص کنند تا دانشجویی اگر حداقل مشخص شده را کسب نکرد، پذیرفته نشود امیدواریم که در سال جاری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرایی شود.

انتهای پیام