هفدهم مرداد، روز تقدیر از تلاش انسان های آگاهی است که با سلاح قلم در سرزمین آگاهی، اندیشه و شعور فداکاری می کنند؛ روز کسانی که حقیقتا تجسم مسئولیت، تعهد و از خودگذشتگی بوده و وجدان بیدار جامعه و تصویرگر زمانه خویش هستند.

ویناپرس – هفدهم مرداد، روز تقدیر از تلاش انسان های آگاهی است که با سلاح قلم در سرزمین آگاهی، اندیشه و شعور فداکاری می کنند؛ روز کسانی که حقیقتا تجسم مسئولیت، تعهد و از خودگذشتگی بوده و وجدان بیدار جامعه و تصویرگر زمانه خویش هستند.

بی تردید روز خبرنگار، برگ زرینی در تقویم ملی ماست، فرا رسیدن این روز و تلاش خبرنگاران را در برافروختن چراغ دانایی و اطلاع رسانی مستقل و مسئولانه تبریک گفته و حضورشان را در همه عرصه ها ارج می نهم.

 بی شک، دستیابی به قله های پیشرفت، سربلندی و سعادت کشور، مراقبت از منافع ملی و مصالح مردم و آرمان های ارزشمند انقلاب اسلامی جز با حق جویی، صدق و مجاهدت در عرصه آگاهی ممکن نمی شود.

 ضمن گرامی‌داشت مقام والای شهدای خبرنگار به ویژه شهید عالیقدر محمود صارمی از خداوند منان، تداوم عزت و اهتمام مسئولانه همه خبرنگاران کشور به ویژه همکاران عزیزم در پایگاه خبری ویناپرس را برای گسترش صدق و حق گویی در عرصه آگاهی آرزومندم.

نویسنده:

مینا صفدری، صاحب امتیاز و مدیرمسئول پایگاه خبری ویناپرس