مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت اعلام کرد: هر گونه لابی‌گری درباره بازگشت مجدد لوازم خانگی کره جنوبی به ایران کذب محض است.

ویناپرس – مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت اعلام کرد: هر گونه لابی‌گری درباره بازگشت مجدد لوازم خانگی کره جنوبی به ایران کذب محض است.

به گزارش پایگاه خبری ویناپرس به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، کیوان گردان با بیان این مطلب افزود: تا به حال در خصوص بازگشت مجدد لوازم خانگی کره جنوبی به ایران هیچ گونه استعلامی از وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام نشده است و چنین موضوعی نیز تاکنون مطرح نشده است.

وی با بیان اینکه این گونه مباحث کذب محض و نادرست است، ادامه داد: به عنوان مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت که مسئول حوزه لوازم خانگی است هر گونه سخنی درباره بازگشت مجدد لوازم خانگی کره جنوبی به ایران را از اساس نادرست می‌دانم.

مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت در خصوص موضوع پول‌های بلوکه شده ایران توسط کره جنوبی نیز بیان کرد: موضوع پول‌های بلوکه شده را که طبیعتاً بانک مرکزی پیگیری و دنبال می‌کند اما از وزارت صمت در این خصوص مشورتی گرفته نشده است.

گردان با تأکید بر اهمیت موضوع تنوع و رقابت در بازار لوازم خانگی داخل تصریح کرد: نهاده‌های تولید مبتنی بر قیمت ارز است و تولیدکنندگان در بخشی از افزایش قیمت‌های مرتبط با نهاده‌های تولید ناگزیر هستند.

وی گفت: اما برای رقابت و کاهش قیمت به دنبال افزایش میزان تولید و تنوع قیمت در بازار لوازم داخلی هستیم.

انتهای پیام