دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه طبق قانون آغاز سال تحصیلی، اول مهر ماه هر سال است که البته ممکن است به یک تعطیل ملی، مذهبی یا آموزشی بخورد گفت: بنابراین امسال اولین روز رسمی آموزش، شنبه سوم مهر است.

ویناپرس – دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه طبق قانون آغاز سال تحصیلی، اول مهر ماه هر سال است که البته ممکن است به یک تعطیل ملی، مذهبی یا آموزشی بخورد گفت: بنابراین امسال اولین روز رسمی آموزش، شنبه سوم مهر است. امروز پنجشنبه اول مهرماه نیز مراسم ویژه ای برای پیش دبستانی ها و کلاس اولی ها تحت عنوان جشن شکوفه ها و غنچه ها برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری ویناپرس به نقل از ایسنا، محمود امانی طهرانی درباره روند سیاست گذاری ها و تاثیر شورای عالی آموزش و پرورش در اتخاذ تصمیمات برای بازگشایی مدارس و استمرار جریان آموزش اظهار کرد: شورای عالی آموزش و پرورش در تابستان ۱۳۹۹ یعنی اولین سالی که با کرونا آمیخته بود مصوبه ای در جلسه ۹۷۷ از سر گذراند که در آن کلیات نحوه آموزش در دوره بیماری های فراگیر ترسیم شد.

وی افزود: در آن مصوبه سه نکته مهم وجود دارد؛ نخست آنکه سبک آموزش در این دوران، آموزش ترکیبی است. دوم آنکه امنیت، سلامتی و ایمنی بچه ها برای ما اولین اولویت است و هرچیز دیگری ذیل آن قرار می گیرد، لذا آماده سازی همه محیط ها از این حیث مورد تاکید شورای عالی آموزش و پرورش است. نکته سوم مصوبه این بود که تصمیم گیری و تشخیص نهایی درباره اینکه کدام مدرسه، دانش آموز و محیط، مناسب است در سرشاخه های مرتبط با این کار باید صورت گیرد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه ما چارچوب ها و استانداردهای کلان را تدوین و در اختیار استان قرار داده ایم گفت: به سطوح مختلف تا مدرسه اعتماد می کنیم، لذا اگر مدرسه ای تشخیص دهد که ایمن است، تعداد دانش آموزان کم است و می تواند فاصله فیزیکی را به خوبی رعایت کند مطابق مصوبه شورا می تواند پذیرای دانش آموزان به صورت حضوری باشد که البته نه در فضای اجباری، بلکه در فضای اقناعی قابل انجام است.

امانی افزود: خوشبختانه شیوه نامه ها و الگوهای تنظیمی پیرامون بازگشایی مدارس مبتنی بر این مصوبه شورای عالی است و این نگاه را ترویج می کند.

وی در پاسخ به این پرسش که «با توجه به اینکه امسال زنگ بازگشایی مدارس سوم مهرماه نواخته می شود، آیا این اقدام خلاف مصوبات قانونی شورای عالی مبنی بر اینکه سال تحصیلی اول مهر آغاز می شود نخواهد بود؟» گفت: اولا باید بین دو موضوع مهم تفکیک قائل شویم؛ خیلی ها تصور می کنند بازگشایی مدرسه به معنای بازگشایی حضوری است. در حالی که دو موضوع متفاوت است. چرخ آموزش در ابتدای سال تحصیلی به حرکت در می آید، اما آموزش حضوری ممکن است مدتی بعد اتفاق بیفتد و در مناطق مختلف بسته به شرایطی که دارند متفاوت باشد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: طبق قانون آغاز سال تحصیلی، اول مهر ماه هر سال است که البته ممکن است به یک تعطیل ملی، مذهبی یا آموزشی بخورد. بنابراین امسال اولین روز رسمی آموزش، شنبه سوم  مهر است. روز پنجشنبه اول مهرماه نیز مراسم ویژه ای برای پیش دبستانی ها و کلاس اولی ها تحت عنوان جشن شکوفه ها و غنچه ها برگزار می شود.

انتهای پیام