دبیر کمیته علمی کشوری کرونا با بیان اینکه جشن واکسیناسیون به این معنا نیست که ایمنی جمعی به‌ وجود آورده ایم، گفت: ایمنی معمولا بعد از ۲ تا ۳ هفته پس از تزریق دوز دوم ایجاد می شود.

ویناپرس – دبیر کمیته علمی کشوری کرونا با بیان اینکه جشن واکسیناسیون به این معنا نیست که ایمنی جمعی به‌ وجود آورده ایم، گفت: ایمنی معمولا بعد از ۲ تا ۳ هفته پس از تزریق دوز دوم ایجاد می شود.

به گزارش پایگاه خبری ویناپرس به نقل از مهر، حمیدرضا جماعتی، با بیان اینکه تأمین بودجه و واکسن و قبول انجام واکسیناسیون توسط مردم به دلیل شایعاتی که وجود دارد و یا تبلیغات برخی از کمپین‌های ضد واکسن، از جمله مشکلاتی است که در حوزه واکسیناسیون در هر جامعه‌ای وجود دارد، اظهار کرد: تزریق دوز دوم واکسن افرادی که در آخرین روز از واکسیناسیون ۷۰ تا ۷۵ درصدی جامعه دوز اول را دریافت کرده‌اند، معمولاً ۳ تا ۴ هفته بعد انجام می‌شود.

وی با ذکر این نکته که ایمنی معمولاً حداقل بعد از ۲ تا ۳ هفته پس از تزریق دوز دوم در بدن این افراد به وجود می‌آید، به جشن واکسیناسیون اشاره و عنوان کرد: بنابراین جشن واکسیناسیون به معنای این نیست که ما ایمنی جمعی به وجود آورده‌ایم بلکه به این معنا است که به هر حال مسئولان وزارت بهداشت توانسته‌اند با تهیه واکسن ضد کرونا و واکسیناسیون مردم تا رسیدن به ایمنی جمعی به این نکته برسند که مسئولیت خود را انجام داده‌اند.

جماعتی توضیح داد: در حقیقت با محاسبه‌ای که باید انجام دهیم نشان داده می‌شود که تقریباً یک ماه بعد از تزریق دوز اول همه باید دوز دوم را دریافت کرده باشند و ایمنی جمعی معمولاً بعد از ۲ تا ۳ هفته ایجاد می‌شود. بنابراین ما می‌توانیم بگوییم که به هدف خود دست یافته‌ایم.

انتهای پیام