انسان‌ها در طول تاریخ حیات اجتماعی خویش بر اساس زمینه‌ای اجتماعی و فرهنگی و تحت تاثیر شرایط اقتصادی، سیاسی و ارزش‌های حاکم بر جامعه، تنوعاتی از رویارویی‌ها و تقابلات مثبت و منفی فردی، گروهی و بین گروهی را تجربه کرده‌اند‌.

ویناپرس – انسان‌ها در طول تاریخ حیات اجتماعی خویش بر اساس زمینه‌ای اجتماعی و فرهنگی و تحت تاثیر شرایط اقتصادی، سیاسی و ارزش‌های حاکم بر جامعه، تنوعاتی از رویارویی‌ها و تقابلات مثبت و منفی فردی، گروهی و بین گروهی را تجربه کرده‌اند‌. گاه در تضاد، ستیزه و نزاع با همدیگر به سر برده و گاه در صلح و آرامش و نوع دوستی بوده‌اند.

آنچه که مسئله آفرین است وجود تضادها و رویارویی‌های خشونت آمیز در بین افراد و گروه‌ها می‌باشد. نزاع و درگیری یک معضل اجتماعی در جوامع است که بر زندگی هزاران نفر در هر سال تاثیر می‌گذارد. این پدیده یکی از مسائل و آسیب‌های اجتماعی است که وقتی در جامعه شیوع پیدا کند آثار و عوارض گوناگونی در عرصه اجتماعی به ویژه برای آرامش و امنیت ایجاد کرده و باعث صدمات جسمی و روحی به افراد، تسریع پرخاشگری، خشونت‌طلبی در تعاملات اجتماعی افراد و سلب احساس امنیت اجتماعی، روحی- روانی و شغلی در جامعه می‌شود. نزاع در سطح جامعه یکی از نمونه‌های قابل ذکر نقض نظم و انضباط اجتماعی و به عنوان یک ناهنجاری است که بر اثر کارکرد نامناسب نهادهای اجتماعی نظیر خانواده، مدرسه، رسانه، دانشگاه و …. به وجود می‌آید و در نهایت به آسیب‌پذیری افراد منجر شده و بسترهای انحرافی را فراهم می‌سازد.

برای پیشگیری از نزاع و درگیری راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:

۱ آموزش خانواده‌ها و تلاش برای افزایش سطح آگاهی افراد جامعه

۲ ایجاد بستر مناسب برای احساس امنیت و درک متقابل والدین و فرزندان

۳ تقویت عوامل کنترل کننده رسمی و غیر رسمی از قبیل: شوراهای حل اختلاف، شوراهای معتمد پلیس و…

۴ گسترش خدمات مشاوره‌ای و مددکاری اجتماعی ویژه افراد مستعد پرخاشگری و نزاع در مدارس و دانشگاه‌ها و مراکز علمی

۵ تقویت بنیان خانواده و توانمند‌سازی افراد و گروه‌های در معرض آسیب از طریق نهادهای مرتبط

۶ بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و روانشناسان و جامعه‌شناسان در صدا و سیما و شبکه‌های مجازی جهت ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت و مناسب

۷ کنترل فرزندان در استفاده از شبکه‌های مجازی

۸ فرهنگ‌سازی لازم برای ترویج هنجارهای اجتماعی

۹ سامان‌دهی مشاغل کاذب و آموزش مهارت‌ها و حرفه‌های زودبازده خانوارها

۱۰ تلاش در جهت کاهش احساس محرومیت نسبی و برقراری عدالت اجتماعی

نویسنده:

سرهنگ زهرا آزادی، معاونت اجتماعی و مشاوره کلانتری ۱۰۳ گاندی

انتهای پیام