بنزین به عنوان یکی از محصولات نفت، مخلوطی از هیدروکربن‌های مختلف است. بسیاری از این هیدروکربن‌ها و محصولاتی که از سوزاندن آن‌ها به دست می‌آید به عنوان آلاینده‌های هوا شناخته می‌شوند.

ویناپرس – بنزین به عنوان یکی از محصولات نفت، مخلوطی از هیدروکربن‌های مختلف است. بسیاری از این هیدروکربن‌ها و محصولاتی که از سوزاندن آن‌ها به دست می‌آید به عنوان آلاینده‌های هوا شناخته می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری ویناپرس بر اساس اطلاعات سایت شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، بنزین مخلوطی از هیدروکربن‌های مختلف است که بعضی از آن‌ها در لیست آلاینده‌های خطرناک هوا (HAPs ) قرار دارند بنابراین گازهای منتشرشده از پمپ بنزین‌ها شامل ترکیبات آلی فرار(VOCs ) و ترکیبات آلاینده خطزناک هوا هستند.

منابع انتشار این آلاینده‌ها شامل موارد زیر است:

*سرریز بنزین طی سوختگیری خودرو

*اتلاف بنزین و نشت بخارات، هنگام پر کردن مخازن زیرزمینی

*نشت بخارات بنزین از باک خودرو طی سوختگیری

گازهای منتشره از پمپ بنزین‌ها شامل مواد زیر می‌شوند:

*ترکیبات آلی فرار: مایعات یا جامداتی دارای کربن آلی هستند و طیف گسترده‌ای از مواد آلی را دربر می‌گیرند. این ترکیبات با سرعت قابل توجهی تبخیر می‌شوند. مهمترین ترکیبات آلی فرار شامل بنزن، اتیل بنزن، تولوئن، ۱و ۳ بوتادین و زایلن می‌شود.

آلاینده‌های خطرناک هوا: این ترکیبات نسبت به سایر ترکیبات، خواص زیان‌بار بیشتری دارند، به بیان دیگر آثار زیان‌بار ترکیبات HAPs خیلی شدیدتر از ترکیبات VOCs است. مهمترین ترکیبات HAPs بنزین شامل: بنزن، ایزوپروپیل بنزن، اتیل بنزن هگزان، متیل ترتیاری بوتیل اتر، نفتالین، تولوئن و ۴ و ۲ و ۲ تری متیل پنتان است.

اثرات فیزیولوژیکی آلاینده‌های تبخیری

ترکیبات آلی فرار ناشی از انتشار بخار بنزین برای سلامتی انسان‌ها مخاطراتی را ایجاد کرده‌ است که این اثرات را می‌توان به دو دسته تقسیم‌بندی کرد:

*اثرات زودگذر: تحریک چشم و بینی و گلو، گیجی، سردرد، از دست دادن حافظه کوتاه‌مدت، اختلال در سیستم عصبی مرکزی و… تاثیراتی است که آلاینده‌های تبخیری روی سلامت انسان دارند.

*اثرات مزمن: سرطان‌زایی، جهش ژنتیکی، بروز نقص‌های مادرزادی در نوزادان، تاثیر بر سیستم تنفسی و … تاثیرات مزمن آلاینده‌های تبخیری روی سلامت انسان است.

همچنین اثرات زیست‌محیطی این آلاینده‌ها شامل موارد زیر است:

*گرمایش زمین

*تولید ذرات ریزدوده

*تخریب لایه ازن

*ایجاد باران های اسیدی

*تغییر در اقلیم جهانی

*فرسایش خاک و بناهای قدیمی

*تخریب اکوسیستم آبی و جنگل‌ها

*تبخیر آب دریاها

*ذوب شدن یخ‌های قطبی

*اثرات مخرب در سلول‌های گیاهی و جانوری

*ایجاد پدیده مه دود فتوشیمیایی همراه با کاهش دید

انتهای پیام