همزمان با راه اندازی پارکینگ دانشگاه صنعتی شریف، تردد کلیه اتومبیل‌های شخصی اساتید، کارکنان و سایر مراجعان به این دانشگاه به جز موارد مشخص شده ممنوع اعلام شد.

ویناپرس – همزمان با راه اندازی پارکینگ دانشگاه صنعتی شریف، تردد کلیه اتومبیل‌های شخصی اساتید، کارکنان و سایر مراجعان به این دانشگاه به جز موارد مشخص شده ممنوع اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری ویناپرس، دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد؛ از امروز شنبه دوم بهمن‌ ماه ۱۴۰۰ تردد اتومبیل به دانشگاه صنعتی شریف بر اساس مصوبه‌های قبلی هیئت رئیسه این دانشگاه محدود می‌شود.

در این شرایط موارد جواز تردد به این شرح است:

– اتومبیل‌های متعلق به دانشگاه و تردد آنها در سطح دانشگاه تابع دریافت مجوز است.

– اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویانی که مشکل جدی حرکتی دارند، با مجوز پزشک معتمد دانشگاه اجازه تردد خواهند داشت.

– همچنین اتومبیل‌های حامل محصولات فاسدشدنی و خدماتی ویژه شامل آمبولانس، خدمات عمومی و پست و اتومبیل‌های خدماتی عادی ( صرفا در ساعت ۶ تا ۷ صبح و ۱۸ تا ۲۱ روزهای عادی و در روزهای تعطیل با هماهنگی حراست دانشگاه شریف) اجازه تردد در سطح دانشگاه را خواهند داشت.

با اعلام دانشگاه صنعتی شریف، تردد هرگونه موتور سیکلت در دانشگاه ممنوع خواهد شود.

این دانشگاه همچنین اعلام کرده که مسیر تردد برای اتومبیل‌های مجاز به تردد صرفا یک مسیر خواهد بود و کمیته ترافیک دانشگاه شریف با در نظر گرفتن محل‌های مشخص شده برای پارکینگ نسبت به تعیین مسیر تردد در دانشگاه تصمیم گیری می‌کند.

آئین نامه منع تردد خودرو در دانشگاه صنعتی شریف در جلسه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ هیات رئیسه این دانشگاه به تصویب رسید و در حال حاضر طی یک دوره آزمایشی ۳ ماهه در حال اجرا است.

انتهای پیام