جدیدترین گزارش از رده بندی کشورها براساس میانه سرعت اینترنت ثابت و موبایل جهان نشان می دهد جایگاه ایران در رده بندی سرعت اینترنت ثابت ۲ پله رشد کرده و ۱۰.۳۹ مگابیت برثانیه ثبت شده است.

ویناپرس – جدیدترین گزارش از رده بندی کشورها براساس میانه سرعت اینترنت ثابت و موبایل جهان نشان می دهد جایگاه ایران در رده بندی سرعت اینترنت ثابت ۲ پله رشد کرده و ۱۰.۳۹ مگابیت برثانیه ثبت شده است.

به گزارش پایگاه خبری ویناپرس به نقل از اسپید تست، جدیدترین گزارش وب سایت مذکور درباره میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در ژانویه ۲۰۲۲ میلادی منتشر شده است. طبق این گزارش در نخستین ماه ۲۰۲۲ میلادی میانه سرعت جهانی موبایل ۲۹.۶۲ و میانه سرعت جهانی ثابت ۵۹.۸۴ مگابیت بر ثانیه بوده است.

حفظ جایگاه ایران در رده بندی اینترنت موبایل

طبق این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در ماه گذشته میلادی ۲۳.۱۰ مگابیت برثانیه بوده است. جایگاه ایران در این رده بندی بدون هیچ تغییری نسبت به ماه قبل از آن (دسامبر ۲۰۲۱ میلادی) پله ۷۷ است.

از سوی دیگر میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۰.۳۹ مگابیت برثانیه ثبت شده و جایگاه ایران در این رده بندی نسبت به ماه قبل ۲ پله رشد کرده و در رده ۱۴۱ قرار دارد.

امارات متحده عربی و نروژ ارائه دهنده بالاترین سرعت اینترنت موبایل

براساس گزارش موجود در فهرست کشورهایی با بالاترین میانه سرعت اینترنت موبایل در ژانویه ۲۰۲۲ میلادی، امارات متحده عربی (۱۳۵.۶۲ مگابیت برثانیه) و نروژ (۱۱۸.۴۴ مگابیت برثانیه) به ترتیب در رده‌های اول و دوم قرار دارند. جایگاه این کشورها نسبت به دسامبر ۲۰۲۱ میلادی هیچ تغییری نکرده است.

در رده سوم قطر با میانه سرعت اینترنت موبایل ۱۰۹.۸۶ مگابیت برثانیه است و جایگاه آن نسبت به ماه ۲ پله رشد کرده است. از سوی دیگر کره جنوبی با یک پله سقوط در رده چهارم قرار دارد و میانه سرعت اینترنت موبایل آن ۱۰۹.۱۴ مگابیت بر ثانیه ثبت شده است.

در رده‌های پنجم، ششم، هفتم و هشتم به ترتیب هلند (۱۰۷.۲۴ مگابیت برثانیه)، عربستان سعودی (۹۴.۲۵ مگابیت برثانیه)، بلغارستان (۸۷.۸۲ مگابیت برثانیه) و دانمارک (۸۷.۱۱ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه این ۴ کشور در ژانویه ۲۰۲۲ میلادی نسبت به یک ماه قبل از آن یک پله رشد کرده است.

در رده نهم این فهرست چین با میانه سرعت اینترنت موبایل ۸۵.۸۳ مگابیت بر ثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل ۵ پله سقوط کرده است.

در رده دهم مانند ماه گذشته کویت با میانه سرعت اینترنت موبایل ۸۱.۳۳ مگابیت برثانیه قرار دارد.

کاهش یک پله‌ای رتبه سنگاپور و شیلی در رده بندی اینترنت ثابت

در فهرست کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت رده نخست به موناک و(۱۹۲.۶۸ مگابیت برثانیه) قرار دارد. جایگاه این کشور در رده بندی ژانویه ۲۰۲۲ نسبت به ماه قبل از آن ۴ پله رشد کرده است.

در رده‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم به ترتیب سنگاپور (۱۹۲.۰۱ مگابیت برثانیه)، شیلی (۱۸۹.۳۶ مگابیت برثانیه)، تایلند (۱۸۴.۰۳ مگابیت برثانیه) و هنگ کنگ (۱۷۳.۴۲ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه تمام این کشورها نسبت به رده بندی ماه گذشته یک پله سقوط کرده است.

در رده ششم این فهرست دانمارک با میانه سرعت ۱۶۳.۶۰ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل تغییری نکرده است.

در رده هفتم ماکائو با میانه سرعت اینترنت ۱۵۶.۷۳ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن در رده بندی نسبت به دسامبر ۲۰۲۱ میلادی ۳ پله رشد کرده است.

در رده‌های هشتم، نهم و دهم به ترتیب چین (۱۵۵.۷۹ مگابیت برثانیه)، آمریکا (۱۴۳.۷۶ مگابیت برثانیه) و اسپانیا (۱۳۴.۱۹ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه این کشورها در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت در ژانویه ۲۰۲۲ میلادی نسبت به ماه قبل از آن یک پله سقوط کرده است.

انتهای پیام