با دستور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، نسبت بودجه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی از کل بودجه سالیانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی افزایش پیدا می‌کند.

ویناپرس – با دستور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، نسبت بودجه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی از کل بودجه سالیانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری ویناپرس به نقل از وزارت علوم، طی ابلاغ دستور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که توسط دکتر محمد سلیمانی، قائم مقام وزیر به رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی صورت گرفته است، مقرر شد، در بودجه و اصلاحیه بودجه تفصیلی، سه درصد از کل بودجه سالیانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، طی ردیف جداگانه و مشخص به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تخصیص یابد.

قائم مقام وزیر علوم در این ابلاغیه تصریح کرد: رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ترتیبی اتخاد کنند تا اعتبار مذکور با نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی هزینه شده و عملکرد آن به هیئت امنا و معاونت یادشده ارائه شود.

سلیمانی همچنین در پایان، بر نقش معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم و نیز معاونان مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه، جهت اقدامات لازم در زمان تصویب و ابلاغ بودجه و اصلاحیه بودجه تفصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به منظور پیگیری دستور وزیر علوم، تاکید کرده است.

انتهای پیام