صیانت از محیط زیست و حفاظت از آن باید به صورت صحیح از دوران کودکی در مهدکودک ها و مدارس به فرزندان آموخته شده تا در دوران دانشجویی به یک اولویت و دغدغه مهم تبدیل شود. زیرا دانشجویان می‌توانند در ارتقاء فرهنگ زیست محیطی نقش بسزایی ایفا کنند.

ویناپرس – صیانت از محیط زیست و حفاظت از آن باید به صورت صحیح از دوران کودکی در مهدکودک ها و مدارس به فرزندان آموخته شده تا در دوران دانشجویی به یک اولویت و دغدغه مهم تبدیل شود. زیرا دانشجویان می‌توانند در ارتقاء فرهنگ زیست محیطی نقش بسزایی ایفا کنند.

برای صیانت از محیط زیست نیاز به همت جمعی و هدف مشترک داریم و باید تلاش کنیم مطالبه ‌گری در حوزه بیش از پیش تقویت شود.

دانشجویان در دهه ‌های اخیر همیشه در اطلاع ‌رسانی به حوزه‌ های مختلف موثر عمل کرده اند و اکنون نیز باید با برگزاری کلاس‌ های آموزشی در مورد مسایل زیست محیطی، و آشنا کردن افراد جامعه با روش های حفاظت و صیانت از این سرمایه ارزشمند اهمیت و سودمندی آن را به جامعه یادآوری کنند.

نوع و میزان مطالبه گری افراد در حوزه محیط زیست منوط به میزان آگاهی آنها از طبیعت و فرایندهای وابسته به آن است. از اینرو می توان با افزایش دانش و سواد زیست محیطی به این مهم دست یافت.

 همیشه باید توجه داشت که اساسی‌ترین عامل برای بقای همه موجودات زنده محیط ‌زیست است، به همین علت باید این مقوله به عنوان یک دغدغه همگانی مطرح گردد. محیط دانشگاه و جامعه دانشجویی بستر مهم برای تحقق این هدف بشمار می آید و می بایست دانشگاه ها به صورت جدی وارد این عرضه شوند.

از آنجایی که رسالت فرهنگ‌سازی، آگاهی‌بخشی و آموزش در جامعه بسیار ارزشمند و مهم است، این امر می‌تواند با همکاری دانشجویان و تشکیل کلاس های آموزشی، همایش های کاربردی، ساخت فیلم و تهیه پوستر شکل منسجم تری به خود بگیرد و اثرات بسیار مفید و موثری برجای بگذارد.

 همه ما امروز شاهد از بین رفتن بسیاری از منابع هستیم. اگر این دغدغه مندی ایجاد نشود سرعت نابودی محیط زیست بیش از هر زمان دیگری احساس خواهد شد.

نویسنده: محمد مهدی ابراهیمی

دانشجوی کارشناسی ایمنی، سلامت، محیط زیست، HSE

انتهای پیام