نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد دانش‌آموزانی که در طول همه‌گیری کووید ۱۹ احساس هدف و قدردانی داشتند، عملکرد تحصیلی بهتری از خود ثبت کرده‌اند.

ویناپرس – نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد دانش‌آموزانی که در طول همه‌گیری کووید ۱۹ احساس هدف و قدردانی داشتند، عملکرد تحصیلی بهتری از خود ثبت کرده‌اند. همچنین دانش‌آموزانی که هدف زندگی خود را با آرزوهای شغلی مرتبط می‌کنند و احساس قدردانی بیشتری دارند، برای تکالیف مدرسه ارزش قائل هستند و به احتمال زیاد احساس موفقیت می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری ویناپرس به نقل از ویفروم، مشاوران و معلمان باید شیوه‌هایی را به کار گیرند که حس هدف زندگی و قدردانی را در دانش‌آموزان تقویت کند تا تعامل و موفقیت تحصیلی افزایش یابد.

برای این مطالعه پاسخ‌های ارائه شده دانش‌آموزان به سوالاتی در مورد اینکه آیا اگر در طول همه‌گیری کووید ۱۹ احساس هدف و قدردانی داشتند، از نظر تحصیلی بهتر عمل کردند یا خیر، مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفت.

محققان اظهار کردند: اگر دانش‌آموزان هدفمندی قوی داشته باشند، احتمال بیشتری دارد که از نظر تحصیلی بیشتر مشغول و کمتر دچار فرسودگی درسی شوند.

در این بررسی در مورد سه نوع هدف یعنی رشد خود، رشد دیگران و جهت‌گیری‌های هدف متمرکز بر شغل سوال شد.

درگیری تحصیلی به عنوان یک ذهنیت انگیزشی تعریف شد که با اشتیاق دانش‌آموزان برای انجام فعالیت‌های مرتبط با مدرسه مشخص می‌شود. همچنین سه نوع فرسودگی تحصیلی از جمله کاهش ارزش تکالیف مدرسه، کاهش حس موفقیت و خستگی ذهنی مورد بررسی قرار گرفت.

محققان دریافتند تنها یک نوع هدف مستقیما با درگیری و فرسودگی شغلی مرتبط است و آن، هدف متمرکز بر شغل است. همچنین قدردانی به همان اندازه اهمیت دارد.

این یافته‌ها حاکی از آن است که هر چه دانش‌آموزان قدردانی بیشتری داشته باشند، بیشتر درگیر کار خود هستند و بیشتر احساس موفقیت می‌کنند و برای تکالیف مدرسه ارزش قائل هستند.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد داشتن حس عمیق از هدف زندگی برای رفاه، موفقیت و توانایی افراد برای کنار آمدن با موقعیت‌های چالش‌برانگیز زندگی مهم است.

انتهای پیام