مرکز خدمات آموزشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: دانشجویان و متقاضیان تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور باید در دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت تحصیل کنند.

ویناپرس – مرکز خدمات آموزشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: دانشجویان و متقاضیان تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور باید در دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت تحصیل کنند.

به گزارش پایگاه خبری ویناپرس، مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد: با توجه به اعلام لیست دانشگاههای مورد تایید از سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۷  بر اساس رتبه بندی‌های معتبر جهانی و صراحت ابلاغ مصوبه شورایعالی ارزشیابی مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۷، مبنی بر قابل ارزشیابی بودن مدارک تحصیلی بر اساس ضوابط صرفاً از دانشگاههای موجود در لیست اعلامی سالیانه، به اطلاع می‌رساند موضوع تحصیل تعدادی از دانشجویان از سال تحصیل مذکور (۲۰۱۸-۲۰۱۷) در دانشگاههای غیر تایید، در جلسه شورایعالی ارزشیابی مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ مطرح و ضمن مخالفت با ارزشیابی مدارک صادره از دانشگاههای غیر تایید، اعلام گردید کلیه دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی که از سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ تا کنون در دانشگاههای غیر تائید شروع به تحصیل نموده اند، طبق تبصره ۲ ماده ۱۱-۳ آیین نامه ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور مصوب شورایعالی ارزشیابی سال ۱۳۸۸، جهت ارزشیابی مدارک ملزم به انتقال به دانشگاههای مورد تایید (بر اساس لیست زمان انتقال) و تحصیل بیش از نیمی از دوره و اخذ مدرک نهایی از دانشگاه مورد تایید می‌باشند.

ضمناً بر اساس مصوبه جلسه مذکور، تبصره ۲ ماده ۱۱-۳ آیین نامه ارزشیابی جهت ورودی‌های سال تحصیلی۲۰۲۴-۲۰۲۳ و بعد از آن، لغو و این متقاضیان ملزم به تحصیل کل دوره در دانشگاه مورد تایید هستند، تا مدارک ایشان قابلیت ارزشیابی طبق ضوابط را داشته باشد.

انتهای پیام