رییس کل دادگستری استان البرز به چالش‌های پیش رو در استان اشاره کرد و افزود: حاشیه نشینی، بافت فرسوده، سکونتگاه‌های غیر مجاز و... از جمله این چالش‌هاست.

ویناپرس – رییس کل دادگستری استان البرز به چالش‌های پیش رو در استان اشاره کرد و افزود: حاشیه نشینی، بافت فرسوده، سکونتگاه‌های غیر مجاز و… از جمله این چالش‌هاست.

به گزارش پایگاه خبری ویناپرس، حسین فاضلی هریکندی در شورای قضایی و حفظ حقوق بیت المال استان البرز که با حضور  رییس ثبت اسناد کشور، در سالن جلسات دادگستری برگزار شد، با اشاره به آمار و ارقام آزادسازی منابع ارضی دولتی و تغییرکاربری یافته استان، گفت: این امر با همراهی و کمک تمامی دستگاه‌های مرتبط صورت گرفته است.

رییس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه ۶۰ درصد اراضی استان ملی است، افزود: ۹۹.۷ اراضی ملی اسناد تک‌برگی دارند و باقیمانده اراضی هستند که تداخلاتی با استان‌های مجاور دارند.

این مسئول با اشاره به اینکه بیش‌از ۷۶ هزار اسناد تک برگی در ۷ ماه ابتدای سال صادر شده است، ادامه داد: این آمار رشد ۷۰ درصدی با مدت زمان سال گذشته دارد.

وی شاخص معکوس استان البرز را مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: از حیث کاهش زمان صدور سند ۲۰ درصد از میانگین کشوری جلوتر هستیم.

این مسئول در ادامه به چالش‌های پیش رو استان اشاره کرد و افزود: حاشیه نشینی، بافت فرسوده، سکونتگاه‌های غیر مجاز و… از جمله این چالش‌هاست، در مجموع باید گفت؛ در بخش اراضی شهری نیازمند مشوقاتی هستیم تا از ظرفیت موجود استفاده ببریم.

وی در خصوص رودخانه کرج و قانون اراضی مربوطه، گفت: در این راستا اقدامات اولیه و نکات بستر و حریم از سوی آب منطقه ای صورت گرفت و طی مکاتباتی که با رییس قوه صورت گرفت، آزادسازی انجام شد.

فاضلی هریکندی در بخش دیگری با بیان اینکه یکی از مشکلات ما در حوزه جرایم وجود شرکت‌های صوری و فرار مالیاتی است، اضافه کرد: پرونده‌های متعددی از این حیث وجود دارد، در استان نیز پرونده مهمی داریم که در حال رسیدگی است.

انتهای پیام

  • نویسنده : تحریریه