رییس شبکه شاعا با اشاره به ایجاد شبکه‌های پراکنده آزمایشگاهی از سوی دستگاه‌های دولتی چون وزارت علوم و معاونت علمی ریاست‌جمهوری، از ایجاد یک شبکه ملی آزمایشگاهی خبر داد.

ویناپرس – رییس شبکه شاعا با اشاره به ایجاد شبکه‌های پراکنده آزمایشگاهی از سوی دستگاه‌های دولتی چون وزارت علوم و معاونت علمی ریاست‌جمهوری، از ایجاد یک شبکه ملی آزمایشگاهی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری ویناپرس به نقل از ایسنا، دکتر یعقوب فتح اللهی گفت: در کشور ظرفیت آزمایشگاهی برای پژوهش‌های علمی ایجاد شده است که در قالب آزمایشگاه‌های تخصصی و یا ملی کار می‌کنند و هر کدام از این آزمایشگاها به صورت منفرد خدماتی را به متخصصان و محققان ارائه می‌دهند.

وی ادامه داد: برخی از دستگاه‌ها چون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، دانشگاه آزاد و جهاد کشاورزی، تجهیزات آزمایشگاهی خود را از طریق ایجاد شبکه آزمایشگاهی، به اشتراک گذاشته‌اند. این شبکه‌ها، شبکه‌های دستگاهی هستند که شبکه آزمایشگاهی وزارت علوم با نام «شاعا» و شبکه آزمایشگاهی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان با نام شبکه «آزمایشگاه‌های راهبردی» معرفی شده اند.

فتح‌اللهی خاطر نشان کرد: به منظور افزایش ظرفیت‌های آزمایشگاهی چه در قالب آزمایشگاه‌های منفرد و چه در قالب شبکه‌های دستگاهی و همچنین به منظور تجمیع آزمایشگاه‌های کشور، ایجاد یک شبکه ملی آزمایشگاهی پیشنهاد شد.

رییس شبکه آزمایشگاهی شاعا اظهار کرد: بندی از نقشه جامع علمی کشور به راه‌اندازی شبکه ملی آزمایشگاهی اختصاص یافته و برای تحقق آن لازم است هماهنگی‌هایی میان شورای عالی عتف، ستاد نقشه جامع علمی کشور و معاونت علمی ایجاد شود. دبیر کل شورای عتف، پروژه‌ای را در این زمینه تهیه کرد و در اولین جلسه شورای عتف با حضور رییس جمهور و طرح ایجاد شبکه ملی آزمایشگاهی، مطرح و تایید شد.

فتح‌اللهی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح، نیازمند برنامه ریزی ملی است، گفت: راه اندازی این شبکه ملی به معنای متوقف شدن سایر شبکه‌ها ‌نیست و باید همه شبکه‌های آزمایشگاهی به کار خود ادامه دهند و شبکه ملی نیز با تمهیدات و برنامه‌ریزی‌هایی در سطح ملی و با یک بینش ملی و فراملی برای خدمات به همه دانشمندان در جهان اسلامی، راه‌اندازی شود.

وی با اشاره به آخرین وضعیت راه‌اندازی شبکه ملی آزمایشگاهی گفت: این ایده در شورای عتف مطرح و تایید شده است و با نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله شبکه آزمایشگاه‌های راهبردی و همچنین شبکه آزمایشگاهی سایر دستگاه‌های دولتی جلسه‌ای برگزار و طی آن اساسنامه‌ای برای این شبکه ملی تدوین شد.

مدیرکل دفتر پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در این جلسه توافقاتی کنسرسیومی نیز به عمل آمده است، یادآور شد: اساسنامه شبکه ملی آزمایشگاهی به شورای عتف ارائه شده است. این اساسنامه در کمیسیون دائمی شورای عتف در حال نهایی شدن است.

به گفته وی تغییراتی در این اساسنامه، ایجاد و تبدیل به آیین‌نامه شده است.

انتهای پیام