استاندار البرز گفت: ضرورت دارد تمامی دستگاه‌های مربوطه و شهرداری‌ها نسبت به پشتیبانی و تسهیل در راه اندازی گلخانه‌ها اقدام جدی داشته باشند. مدیرانی که در این خصوص کوتاهی و بی توجهی داشته باشند توبیخ خواهند شد.

ویناپرس – استاندار البرز گفت: ضرورت دارد تمامی دستگاه‌های مربوطه و شهرداری‌ها نسبت به پشتیبانی و تسهیل در راه اندازی گلخانه‌ها اقدام جدی داشته باشند. مدیرانی که در این خصوص کوتاهی و بی توجهی داشته باشند توبیخ خواهند شد.

به گزارش پایگاه خبری ویناپرس، مجتبی عبداللهی در جلسه توسعه کشت گلخانه‌ای در استان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با بیان اینکه درصدد هستیم ۲۰۰۰ هکتار از اراضی استان را به این امر اختصاص دهیم، افزود: توسعه کشت گلخانه‌ای علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب، افزایش بهره وری و پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، اشتغالزایی و صرفه اقتصادی قابل توجهی نیز همراه دارد.

وی ادامه داد: ضرورت دارد تمامی دستگاه‌های مربوطه و شهرداری‌ها نسبت به پشتیبانی و تسهیل در راه اندازی گلخانه‌ها اقدام جدی داشته باشند.

عبداللهی گفت: زیرساخت های مورد نیاز برای این امر مهم، اهم از آب، برق و گاز باید تامین شود.

وی افزود: مدیرانی که در این خصوص کوتاهی و بی توجهی داشته باشند توبیخ خواهند شد چرا که توسعه کشت گلخانه ای از جمله اهداف بزرگ استان محسوب می شود.

استاندار البرز گفت: جهاد کشاورزی استان نیز مسئولیت خطیری به عهده دارد چرا که باید با آموزش و اطلاع رسانی، کشاورزان سنتی استان را برای تغییر رویه و کشت دانش بنیان ترغیب و پشتیبانی کند.

وی افزود: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان باید اراضی مناسب خود را برای ایجاد شهرک گلخانه ای در استان جانمایی و اختصاص دهد.

استاندار البرز گفت: ضرورت دارد سند آمایش سرزمین استان با محوریت توسعه کشاورزی و تولید بذر، بروزرسانی شود.

وی افزود: چشم انداز و افق مشخصی در حوزه کشاورزی و بویژه توسعه کشت گلخانه ای و دانش بنیان استان ترسیم و اجرایی شود.

انتهای پیام

  • نویسنده : تحریریه