رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: در سال گذشته با اقدامات مقابله‌ای انجام شده ضمن مقابله با تغییر کاربری‌ها و حفظ اراضی ملیَ، مجموعا از نزدیک به ۷۲۰۰ هکتار از اراضی ملی و زراعی استان آزادسازی شده است.

وینا پرس – رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: در سال گذشته با اقدامات مقابله‌ای انجام شده ضمن مقابله با تغییر کاربری‌ها و حفظ اراضی ملیَ، مجموعا از نزدیک به ۷۲۰۰ هکتار از اراضی ملی و زراعی استان آزادسازی شده است.

به گزارش پایگاه خبری وینا پرس، حسین فاضلی هریکندی به تشریح اقدامات دادگستری کل استان البرز در زمینه مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز در سال گذشته پرداخت و گفت: در مجموع با توجه به اقدامات انجام شده در استان، در سال ۱۴۰۱ جمعا ۷۰۲۹ هکتار از اراضی در معرض تغییر کاربری با اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها آزادسازی شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه اولویت در «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز استان البرز»، پیشگیری و اقدام به موقع است متذکر شد: در این راستا بیشترین آمار مقابله با تغییر کاربری ها به ترتیب در حوزه های قضایی ساوجبلاغ به میزان ۲۴۵۰ هکتار، کرج به مقدار ۲۰۰۰ هکتار، چهارباغ به میزان ۱۳۰۰ هکتار و نظرآباد نیز ۵۶۰ هکتار بوده است.

وی با اشاره به اینکه اقدامات دادگستری کل استان به اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها محدوده نبوده است، یادآور شد: در همین مدت در راستای اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و اجرای احکام قضایی، تعداد ۸۵ فقره به میزان بیش از ۳۸ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی آزادسازی شده است.

فاضلی هریکندی همچنین افزود: در راستای اجرای احکام قضایی شامل خلع ید و قلع و قمع تصرفات صورت گرفته در منابع طبیعی استان نیز تعداد ۲۰ فقره به میزان ۸۸ هکتار آزادسازی انجام شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه در خصوص مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها که در جلسه اخیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال نیز مجددا مورد تاکید قرار گرفت گفت: با استفاده از فناوری های نوین و بهره برداری از دانش بومی و شرکت های دانش بنیان، با اکثر تغییر کاربری های غیرمجاز در مرحله پیش از ساخت و ساز غیرمجاز شناسایی و مقابله شده است.

انتهای پیام

  • نویسنده : تحریریه