معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با استانداران و لیدرهای مردم در جهت حفظ جنگل، گفت: اعتقاد بر این است اگر مشارکت مردم در مدیریت پایدار جنگل شمال کشور به درستی اتفاق بیفتد شمالی‌ها می‌توانند در زندگی به آرامش برسند.

وینا پرس – معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با استانداران و لیدرهای مردم در جهت حفظ جنگل، گفت: اعتقاد بر این است اگر مشارکت مردم در مدیریت پایدار جنگل شمال کشور به درستی اتفاق بیفتد شمالی‌ها می‌توانند در زندگی به آرامش برسند.

به گزارش پایگاه خبری وینا پرس، عباسعلی نوبخت در حاشیه گردهمایی تبیین مدیریت پایدار منابع طبیعی منطقه هیرکانی که در مرکز آموزش کلارآباد برگزار شد، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بر اساس آمار دو میلیون و چهار هزار هکتار عرصه جنگلی  شمال کشور است، اظهار کرد: بخشی از این جنگل‌ها از اوایل دهه ۱۳۴۰ بر اساس طرح جنگلداری مدیریت می‌شود و کم کم طرح‌های جنگلداری در شمال کشور توسعه یافت.

وی با بیان اینکه بیشتر طرح‌های جنگلداری که در گذشته در عرصه‌های شمال کشور کار می‌شد بر اساس مسائل مربوط به اکولوژیک بود، افزود: از طرف دیگر جنگل‌های شمال کشور تنها چوب و داروهای گیاهی نیست و اغلب ارزش آن کالاهای غیر مبادله‌ای همچون اکسیژن، جذب کربن و گرد و غبار، تولید و جذب آب است.

وی با اشاره به اینکه هر هکتار جنگل هزار و ۵۰۰ متر مکعب آب را در سال ذخیره می‌کند و به تدریج در قسمت شمالی و جنوبی البرز رها می‌کند، تصریح کرد: اگر این میزان جذب آب در سطح جنگل‌های شمال کشور ضرب شود حدود سه میلیارد و ۶ میلیون متر مکعب آب را در خود ذخیره خواهد کرد.

مشارکت مردم در مدیریت پایدار جنگل شمال کشور

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، گفت: دو پنجم از جمعیت ۹۰ میلیون نفری کشور در قسمت شمالی و جنوبی البرز زندگی می‌کنند بنابراین برای حفظ این جمعیت و برای جلوگیری از مهاجرت اکولوژیک باید این جنگل‌ها را حفظ کرد.

نوبخت با بیان اینکه برای حفظ این جنگل‌ها سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در قانون برنامه ششم باید یک طرح جایگزین را آماده می‌کرد، افزود: باید گفت این طرح جایگزینی از نظر زمان بندی عقب افتاده است.

وی اضافه کرد: اگر جوامع محلی ما توانمند شوند تخریب جنگل کمتر خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با استانداران و لیدرهای مردم در جهت حفظ جنگل، گفت: اعتقاد بر این است اگر مشارکت مردم در مدیریت پایدار جنگل شمال کشور به درستی اتفاق بیفتد شمالی‌ها می‌توانند در زندگی به آرامش برسند.

نوبخت بر بالا بردن دانش فنی نیروهای منابع طبیعی تاکید کرد و یادآور شد: عوامل تخریب در عرصه‌های منابع طبیعی کشور به نام‌های مختلف وجود دارد از جمله می‌توان به جنگل تراشی و تبدیل آن به باغات کیوی در طالش اشاره کرد.

وی با بیان اینکه حفاظت فیزیکی تنها برای حفظ جنگل کافی نیست بلکه نیازمند حفاظت بیولوژیکی است، افزود: آفات و بیماری‌های مختلف در جنگل‌های شمال کشور وجود دارد و مبارزه با آن نیازمند حفاظت بیولوژیکی است.

انتهای پیام