رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج گفت: مدیریت یکپارچه در حفظ و نگهداشت محیط زیست در صورتی اتفاق می‌افتد که مسئولین و مدیران با نگرش فرایندی به این مقوله برخورد کنند.

وینا پرس – رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج گفت: مدیریت یکپارچه در حفظ و نگهداشت محیط زیست در صورتی اتفاق می‌افتد که مسئولین و مدیران با نگرش فرایندی به این مقوله برخورد کنند.

به گزارش پایگاه خبری وینا پرس، علیرضا رحیمی بعد از یکشنبه در نشست فعالین حوزه محیط زیست و میراث فرهنگی به رشد جمعیت اشاره و بیان کرد: رشد جمعیت موجب معضل رشد نادرست شهری و به تبع آن توسعه نامتناسب زیر ساخت‌های شهری و در نهایت موجب ایجاد معضلات زیست محیطی به ویژه در کلانشهرها شده که این موضوع با موضوع توجه به محیط زیست در تضاد است.

علیرضا رحیمی ضمن یادآوری اینکه علت معضلات عنوان شده توجه به نگرش سیستمی و تک بعدی نگاه کردن است، اضافه کرد: از آنجایی که شهر یک موجود زنده است و موجود زنده (شهر) یک سیستم پیچیده دارد که با نگاه سیستمی تصمیم درستی برای آن گرفته نمی‌شود در واقع از یک نگاه به نگاه دیگر، و از یک مکان به مکان دیگر، و از یک زمان به زمان دیگر برنامه ریزی و اقدام می‌شود که مقطعی و جزیره‌ای است.

وی راهکار همسو کردن تداوم محیط زیست با توسعه زیرساخت‌های شهری بهره گیری را از نگرش فرایندی دانست و افزود: مدیریت یکپارچه نیز در صورتی اتفاق می‌افتد که در شهرها علاوه بر نگاه زیست محیطی و توسعه متوازن، نگاه به آینده و منابع پایدار لحاظ شود در صورتی که نگرش فرایندی به عنوان محور در کنار نگرش سیستمی مد نظر قرار گیرد و نظرات تصمیم گیرنده‌های شهر از حوزه‌های مختلف مطرح و نهایتاً تصمیم واحدی گرفته می‌شود.

عضو شورای شهر کرج بر ضرورت فرهنگسازی، اجبار و اعمال قانون در مقابل با بهره برداران از محیط زیست تاکید داشت و گفت: حفظ و کنترل محیط زیست زمانیکه مطالبه اجتماعی و مشارکت شهروندان، مطالبه نخبگان و اساتید دانشگاهی، مطالبه فعالین محیط زیست و رسانه‌ها به صورت منطقی و صحیح سطح بندی گردد می‌تواند مؤثر واقع شود و از برداشت بی رویه از منابع طبیعی جلوگیری کند.

انتهای پیام

  • نویسنده : تحریریه