خبرنگاران طلایه داران عرصه اطلاع رسانی و آگاهی دهی به افکار عمومی هستند. بی تردید بدون حضور خبرنگاران به عنوان گوش شنوا و چشم بینای جامعه، فضای خاکستری در جوامع حاکم خواهد شد و شفافیت در درجات پایینی قرار خواهد گرفت.

وینا پرس – خبرنگاران طلایه داران عرصه اطلاع رسانی و آگاهی دهی به افکار عمومی هستند. بی تردید بدون حضور خبرنگاران به عنوان گوش شنوا و چشم بینای جامعه، فضای خاکستری در جوامع حاکم خواهد شد و شفافیت در درجات پایینی قرار خواهد گرفت.

خبرنگاران در تمامی طول تاریخ، نقش های مهمی را در رویدادهای بزرگ، بر عهده داشته اند. آنها با قلم های خود به عنوان سلاح تیز و برنده اطلاع رسانی، همواره در رویدادهای مهم و حیاتی کشور، نقش اثرگذاری را ایفا کرده اند و بدون وجود آنها، بسیاری از موفقیت ها و دستاوردهای حاصله، انعکاس واقعی پیدا نمی کرد.

بی شک در شرایط خطیر کنونی کشور، نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه در ارائه راهکارهای عملی در دستیابی به اهداف توسعه ای و تحقق جهاد تبیین، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است و امیدواریم که کشور با همکاری همه کسانی که قلم در دست دارند و دلسوز این آب و خاک هستند، راه خود را به سمت قله های موفقیت با سرعت و سلامت طی کند.

روز خبرنگار را به همکاران خود در پایگاه خبری وینا پرس و همه خبرنگاران و صاحبان رسانه در سراسر کشور تهنیت عرض می‌نمایم و برای شما نیک اندیشان از درگاه ایزد منان تندرستی، بهروزی و موفقیت روزافزون آرزومندم.

مینا صفدری

صاحب امتیاز و مدیرمسئول پایگاه خبری وینا پرس

انتهای پیام