رئیس دانشکده فرهنگ و ارتباطات سوره گفت: در بحث نگهداشت نیروی انسانی موضوعی که خیلی می‌تواند تعیین‌کننده باشد، خود دانشگاه است که نقش بسیار موثری دارد، در مرحله اول خود دانشگاه می‌تواند در این زمینه تاثیر داشته باشد.

وینا پرس – رئیس دانشکده فرهنگ و ارتباطات سوره گفت: در بحث نگهداشت نیروی انسانی موضوعی که خیلی می‌تواند تعیین‌کننده باشد، خود دانشگاه است که نقش بسیار موثری دارد، در مرحله اول خود دانشگاه می‌تواند در این زمینه تاثیر داشته باشد.

 به گزارش پایگاه خبری وینا پرس، امیدعلی مسعودی رئیس دانشکده فرهنگ و ارتباطات سوره گفت: در بحث نگهداشت نیروی انسانی موضوعی که خیلی می‌تواند تعیین‌کننده باشد، خود دانشگاه است که نقش بسیار موثری دارد. در مرحله اول خود دانشگاه می‌تواند تاثیر داشته باشد.

وی افزود:‌ طبیعتا دانشگاهی که استادان ممتاز و پژوهشگران اهل اندیشه داشته باشد، می‌تواند نیروی انسانی را نگه دارد و فارغ‌التحصیل این دانشگاه می‌تواند گره‌گشای مشکلات جامعه باشد.

مسعودی خاطرنشان کرد: با ارتباط بین دانشگاه و صنعت می‌توانیم دانشجویان را حفظ کنیم و بخش‌های مختلف را تقویت کنیم که در این موضوع نیازمند سیاست‌گذاری‌های دولت هستیم تا یک پل ارتباطی بین دانشگاه و اشتغال ایجاد کنند و براساس نیاز‌های کشور پیش رود، برای رفع نیاز‌ها باید از نیرو‌های کارشناس،کارشناسان ارشد و صاحب‌نظران در این بخش‌ کمک گرفت.

پایان پیام