استاندار البرز گفت: توسعه صنعت گردشگری و حمایت از ساخت هتل و اقامتگاه در استان علاوه بر رشد اشتغال، مانع گسترش ویلاسازی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌شود.

وینا پرس – استاندار البرز گفت: توسعه صنعت گردشگری و حمایت از ساخت هتل و اقامتگاه در استان علاوه بر رشد اشتغال، مانع گسترش ویلاسازی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری وینا پرس، مجتبی عبداللهی در کارگروه زیربنایی استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با تاکید بر اینکه باید طرح‌ها و برنامه‌ها را به گونه‌ای دنبال کنیم که حقی از آیندگان نیز ضایع نشود، گفت: حفاظت و حراست از اراضی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی استان، مبنای تصمیم گیری ها در طرح‌های تفصیلی و توسعه است.

وی افزود: حمایت از طرح‌های گردشگری، بوم گردی و صنایع دستی تأثیر بسزایی در حفظ کاربری اراضی و ایجاد بسترهای اشتغال و رشد اقتصادی استان دارد. ایجاد دو هزار هکتار گلخانه در البرز یک هدف بزرگ و مهم محسوب می‌شود که جهاد کشاورزی استان باید در این راستا طرح‌ها و برنامه‌های خود را ارائه دهد و آنها را اجرایی کند. توسعه صنعت گردشگری و حمایت از ساخت هتل و اقامتگاه در استان علاوه بر رشد اشتغال، مانع گسترش ویلاسازی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌شود.

استاندار البرز مطرح کرد: مدیریت دانش در بخش کشاورزی منجر به توسعه کشاورزی گلخانه‌ای، دانش بنیان و فناورانه می‌شود و این امر اشتغال، بهره وری، عدم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مهم‌تر از همه صرفه جویی در مصرف آب را به دنبال دارد. تحقق کشاورزی دانش بنیان، منابع موجود را به سمت بیشترین و بهترین بهره وری، هدایت می‌کند.

در این نشست سه طرح مورد بررسی قرار گرفت و تصویب نهایی آن در شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز با رأی گیری از اعضا صورت می‌گیرد.

انتهای پیام

  • نویسنده : تحریریه