معاون پژوهش و فناوری دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: امیدواریم با تخصص و درایت متولیان، مصرف آب بهینه و بازچرخانی آن ارزیابی شود و راندمان تولید بهبود یابد.

وینا پرس – معاون پژوهش و فناوری دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: امیدواریم با تخصص و درایت متولیان، مصرف آب بهینه و بازچرخانی آن ارزیابی شود و راندمان تولید بهبود یابد.

‌به گزارش پایگاه خبری وینا پرس، کامبیز پورطهماسی در آئین افتتاحیه پنجمین کنگره مهندسی و مدیریت آب و خاک ایران و اختتامیه هفتمین جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایران که در مرکز همایش‌های شهدای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران جامع‌ترین و قدیمی ترین مرکز آموزش عالی کشور در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی است.

وی با اشاره به اینکه مساله آب و قرین شدن آن با حوزه کشاورزی و منابع طبیعی بر همگان آشکار است، عنوان کرد: یکی از اقدامات تخصصی که بنده در زمینه آب انجام می‌دهم، بازسازی اقلیم گذشته از سری زمانی حلقه‌های رشد درختان است که تاکنون چند نوبت این اقدام انجام شده است. ایران همواره دوره‌های خشک و تر را پشت سر گذاشته و در همان زمان سیستم‌های هایتک و پیشرفته را اجرا کرده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بیان کرد: همان سیستم‌هایی که به عنوان قنات استفاده می‌شدند، یکی از ارزشمندترین و پیشرفته‌ترین سیستم‌های آبیاری بودند که در دنیا مورد استفاده قرار می‌گرفتند. این موضوع نشان می‌دهد که کشور ایران از همان زمان به آب به عنوان یک مساله حیاتی نگاه و توجه می کرده است.

پور طهماسی اظهار کرد: امروزه تنش آبی در ایران ایجاد شده که همه می‌گویند در شرایطی که آب نداریم گلخانه احداث کنیم، در صورتی که مصرف آب توسط برخی از گلخانه‌ها بیشتر از کشت و کارهای معمولی است که امید آن می‌رود با تخصص و درایت متولیان امر، این بخش بهینه و بازچرخانی آب ارزیابی شود و بتوانیم راندمان تولید را با وجود کم آبی بهبود ببخشیم.

انتهای پیام

  • نویسنده : تحریریه