سومین روز نمایشگاه صنعت هوایی پیام با استقبال علاقه‌مندان به پرواز، صنعت هوانوردی و نمایش‌های هوایی گذشت.

وینا پرس – سومین روز نمایشگاه صنعت هوایی پیام با استقبال علاقه‌مندان به پرواز، هوانوردی و نمایش‌های هوایی گذشت.

به گزارش پایگاه خبری وینا پرس، در این نمایشگاه انواع مختلفی از هواپیماهای سبک و فوق سبک، ترابری، بالگرد، بالن، هواپیمای مدل، پرنده‌های نظامی، تجهیزات ناوبری، قطعات یدکی، سرویس‌های هوانوردی و خدمات تعمیر و نگهداری هواپیما در معرض بازدید علاقه‌مندان قرار گرفت.

در این دوره از نمایشگاه صنعت هوایی پیام که در فرودگاه بین‌المللی پیام کرج برگزار شده است، انواع هواپیماهای سبک، فوق سبک، آکروباسی ورزشی و نظامی به همراه هواپیمای مدل، پاراگلایدر و چتر پروازهای بسیار زیبا و هیجان انگیزی را به نمایش گذاشتند.

نمایشگاه صنعت هوایی پیام واقع در منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه بین‌المللی پیام تا ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ دایر است.

اولین_نمایشگاه_صنعت_هوایی_پیام_گزارش_تصویری_محمد_جواد_نعمتی_محمدجوادنعمتی
#محمدجوادنعمتی
#پایگاه_خبری_ویناپرس
#ویناپرس
#فرودگاه_پیام
#نمایشگاه_هوایی

اولین_نمایشگاه_صنعت_هوایی_پیام_گزارش_تصویری_محمد_جواد_نعمتی_محمدجوادنعمتی
#محمدجوادنعمتی
#پایگاه_خبری_ویناپرس
#ویناپرس
#فرودگاه_پیام
#نمایشگاه_هوایی

اولین_نمایشگاه_صنعت_هوایی_پیام_گزارش_تصویری_محمد_جواد_نعمتی_محمدجوادنعمتی
#محمدجوادنعمتی
#پایگاه_خبری_ویناپرس
#ویناپرس
#فرودگاه_پیام
#نمایشگاه_هوایی

اولین_نمایشگاه_صنعت_هوایی_پیام_گزارش_تصویری_محمد_جواد_نعمتی_محمدجوادنعمتی
#محمدجوادنعمتی
#پایگاه_خبری_ویناپرس
#ویناپرس
#فرودگاه_پیام
#نمایشگاه_هوایی

اولین_نمایشگاه_صنعت_هوایی_پیام_گزارش_تصویری_محمد_جواد_نعمتی_محمدجوادنعمتی
#محمدجوادنعمتی
#پایگاه_خبری_ویناپرس
#ویناپرس
#فرودگاه_پیام
#نمایشگاه_هوایی

اولین_نمایشگاه_صنعت_هوایی_پیام_گزارش_تصویری_محمد_جواد_نعمتی_محمدجوادنعمتی
#محمدجوادنعمتی
#پایگاه_خبری_ویناپرس
#ویناپرس
#فرودگاه_پیام
#نمایشگاه_هوایی

اولین_نمایشگاه_صنعت_هوایی_پیام_گزارش_تصویری_محمد_جواد_نعمتی_محمدجوادنعمتی
#محمدجوادنعمتی
#پایگاه_خبری_ویناپرس
#ویناپرس
#فرودگاه_پیام
#نمایشگاه_هوایی

اولین_نمایشگاه_صنعت_هوایی_پیام_گزارش_تصویری_محمد_جواد_نعمتی_محمدجوادنعمتی
#محمدجوادنعمتی
#پایگاه_خبری_ویناپرس
#ویناپرس
#فرودگاه_پیام
#نمایشگاه_هوایی

اولین_نمایشگاه_صنعت_هوایی_پیام_گزارش_تصویری_محمد_جواد_نعمتی_محمدجوادنعمتی
#محمدجوادنعمتی
#پایگاه_خبری_ویناپرس
#ویناپرس
#فرودگاه_پیام
#نمایشگاه_هوایی

اولین_نمایشگاه_صنعت_هوایی_پیام_گزارش_تصویری_محمد_جواد_نعمتی_محمدجوادنعمتی
#محمدجوادنعمتی
#پایگاه_خبری_ویناپرس
#ویناپرس
#فرودگاه_پیام
#نمایشگاه_هوایی

اولین_نمایشگاه_صنعت_هوایی_پیام_گزارش_تصویری_محمد_جواد_نعمتی_محمدجوادنعمتی
#محمدجوادنعمتی
#پایگاه_خبری_ویناپرس
#ویناپرس
#فرودگاه_پیام
#نمایشگاه_هوایی

اولین_نمایشگاه_صنعت_هوایی_پیام_گزارش_تصویری_محمد_جواد_نعمتی_محمدجوادنعمتی
#محمدجوادنعمتی
#پایگاه_خبری_ویناپرس
#ویناپرس
#فرودگاه_پیام
#نمایشگاه_هوایی

اولین_نمایشگاه_صنعت_هوایی_پیام_گزارش_تصویری_محمد_جواد_نعمتی_محمدجوادنعمتی
#محمدجوادنعمتی
#پایگاه_خبری_ویناپرس
#ویناپرس
#فرودگاه_پیام
#نمایشگاه_هوایی

اولین_نمایشگاه_صنعت_هوایی_پیام_گزارش_تصویری_محمد_جواد_نعمتی_محمدجوادنعمتی
#محمدجوادنعمتی
#پایگاه_خبری_ویناپرس
#ویناپرس
#فرودگاه_پیام
#نمایشگاه_هوایی

اولین_نمایشگاه_صنعت_هوایی_پیام_گزارش_تصویری_محمد_جواد_نعمتی_محمدجوادنعمتی
#محمدجوادنعمتی
#پایگاه_خبری_ویناپرس
#ویناپرس
#فرودگاه_پیام
#نمایشگاه_هوایی

اولین_نمایشگاه_صنعت_هوایی_پیام_گزارش_تصویری_محمد_جواد_نعمتی_محمدجوادنعمتی
#محمدجوادنعمتی
#پایگاه_خبری_ویناپرس
#ویناپرس
#فرودگاه_پیام
#نمایشگاه_هوایی

اولین_نمایشگاه_صنعت_هوایی_پیام_گزارش_تصویری_محمد_جواد_نعمتی_محمدجوادنعمتی
#محمدجوادنعمتی
#پایگاه_خبری_ویناپرس
#ویناپرس
#فرودگاه_پیام
#نمایشگاه_هوایی

اولین_نمایشگاه_صنعت_هوایی_پیام_گزارش_تصویری_محمد_جواد_نعمتی_محمدجوادنعمتی
#محمدجوادنعمتی
#پایگاه_خبری_ویناپرس
#ویناپرس
#فرودگاه_پیام
#نمایشگاه_هوایی

خبرنگار و عکاس: محمد جواد نعمتی

انتهای پیام

  • نویسنده : تحریریه