درمراسم اهدا نشان عالی دانش که با حضور وزیرعلوم وتحقیقات، رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی ، روسای دانشگاه ها واستادان دردانشگاه تهران برگزار شد، نشان عالی دانش ولوح تقدیر به دکتر باقرساروخانی استاد تمام دانشگاه سوره اهدا شد.

درمراسم اهدا نشان عالی دانش که با حضور وزیرعلوم وتحقیقات، رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی ، روسای دانشگاه ها واستادان دردانشگاه تهران برگزار شد، نشان عالی دانش ولوح تقدیر به دکتر باقرساروخانی استاد تمام دانشگاه سوره اهدا شد.

به گزارش پایگاه خبری وینا پرس به نقل از روابط عمومی دانشگاه سوره، دراین مراسم نمادین نشان عالی دانش را وزیر علوم وتحقیقات به استاد دانشگاه سوره اهدا کرد.

پیش از این استاد ساروخانی به عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران برسکوی افتخار خدمت به اعتلای دانش ارتباطات ایستاده بود.دکتر ساروخانی هم اکنون عضو هیات علمی دانشگاه سوره واستاد دانشکده فرهنگ و ارتباطات است.

انتهای پیام