سرپرست شرکت گاز البرز از واگذاری بیش از ۸ هزار اشتراک روستایی در این استان خبر داد و گفت: در این مدت ۳۲ هزار و ۴۵ مشترک شهری به مشترکان گاز البرز اضافه شده است.

وینا پرس – سرپرست شرکت گاز البرز از واگذاری بیش از ۸ هزار اشتراک روستایی در این استان خبر داد و گفت: در این مدت ۳۲ هزار و ۴۵ مشترک شهری به مشترکان گاز البرز اضافه شده است.

به گزارش پایگاه خبری وینا پرس، کامران ایمانی فولادی با تاکید بر سبز شدن استان البرز از واگذاری ۸ هزار و ۸۸۸ اشتراک روستایی در روستاهای استان البرز خبر داد و اضافه کرد: در همین مدت ۳۲ هزار و ۴۵ مشترک شهری به مشترکان گاز البرز اضافه شده که تعداد کل مشترکان جذب شده در سال ۱۴۰۲ به ۴۰ هزار و ۹۳۳ مشترک رسیده است.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ به یک شهر باقی مانده و ۴۹ روستا گازرسانی شد که در مجموع ۱۷ شهر و ۲۹۱ روستای استان البرز از نعمت گاز بهره‌مند شدند.

ایمانی فولادی با تاکید بر ۷۳ کیلومتر شبکه گذاری در شهرهای استان در سال گذشته و ۴۹ کیلومتر در روستاها مطرح کرد: در سال ۱۴۰۲ در مناطق شهری ۲ هزار ۴۳۹ و در مناطق روستایی ۵ هزار و ۲۵۴ انشعاب واگذار شده است.

وی با اشاره به فعالیت ۵۳ ایستگاه CNG در استان البرز تاکید کرد: در سال گذشته به تعداد مصرف کنندگان صنعتی و کشاورزی ۱۵۳ واحد افزوده شده که مجموع آنان به هزار و ۴۳۷ واحد رسیده است.

سرپرست شرکت گاز استان البرز مطرح کرد: با سبز شدن استان و جذب صنایع عمده و خرد جدید در این استان میزان مصرف گاز طبیعی در سال ۱۴۰۲ به ۶ هزار و ۴۸۰ میلیون متر مکعب رسیده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ میزان مصرف گاز طبیعی ۶ هزار و ۲۴۲ متر مکعب بوده است.

انتهای پیام

  • نویسنده : تحریریه