بایگانی‌های آرد نول - پایگاه خبری ویناپرس
کیفیت نان‌ها به نوع آرد بر می‌گردد نه کیفیت گندم ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

کیفیت نان‌ها به نوع آرد بر می‌گردد نه کیفیت گندم

عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات کشاورزی گفت: بخشی از کیفیت نان‌ها مربوط به نوع آردی است که استفاده می‌شود؛ کیفیت پایین نان مربوط به کیفیت گندم نیست.