بایگانی‌های آلودگی نانوایی - پایگاه خبری ویناپرس
آلودگی ۹۶ درصدی دست نانوایان ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
تحریریه علمی

آلودگی ۹۶ درصدی دست نانوایان

پژوهشگران با بررسی سطوح و دست کارکنان نانوایی‌ها، مراکز تهیه و عرضه شیرینی و اغذیه فروشی‌ها، میزان آلودگی و نوع آن را مشخص کردند.