بایگانی‌های آژانس روابط عمومی - پایگاه خبری ویناپرس
چرا روابط عمومی فراموشی ناپذیر است ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
ویژه روز ارتباطات و روابط عمومی

چرا روابط عمومی فراموشی ناپذیر است

روابط عمومی کمتر از هر صنعت دیگری تحت تاثیر جنگ، سیاست، فناوری و تغییرات اجتماعی قرار نداشته است.