بایگانی‌های اجرای طرح ویژه ترافیکی در تهران - پایگاه خبری ویناپرس
اجرای طرح‌ ویژه ترافیکی از امروز ۲۹ آبان ۱۴۰۰

اجرای طرح‌ ویژه ترافیکی از امروز

رئیس پلیس پایتخت استفاده از همه ظرفیت ترافیکی و عملیاتی پلیس پایتخت برای تسهیل در ترافیک را مهم دانست و گفت: طرح های ویژه ترافیکی از امروز ساعت ۱۵ تا ۲۱ در نقاط مختلف تهران اجرا می‌شود.