بایگانی‌های اخترفیزیک - پایگاه خبری ویناپرس
جزئیاتی از خورشیدگرفتگی آبان ماه ۰۳ آبان ۱۴۰۱

جزئیاتی از خورشیدگرفتگی آبان ماه

منجم و دکترای اختر فیزیک با اشاره به خورشید گرفتگی روز سه شنبه سوم آبان گفت: در البرز خورشید گرفتگی از ساعت ۱۳:۴۰ آغاز و تا ۱۶:۰۸ ادامه دارد. مساحت گرفتگی خورشید در البرز ۵۵ درصد است.