بایگانی‌های اختلال سراسری اینترنت - پایگاه خبری ویناپرس
قطع مجدد بخشی از ظرفیت اینترنت بین الملل ۲۹ آذر ۱۴۰۰

قطع مجدد بخشی از ظرفیت اینترنت بین الملل

ویناپرس - شرکت ارتباطات زیرساخت از قطع ۳۰۰ گیگابیت از ظرفیت بین الملل شبکه ارتباطی کشور خبر داد.