بایگانی‌های اراضی ملی استان البرز - پایگاه خبری ویناپرس
اراضی ملی البرز سند تک برگ دارند ۱۹ آبان ۱۴۰۱

اراضی ملی البرز سند تک برگ دارند

رییس کل دادگستری استان البرز به چالش‌های پیش رو در استان اشاره کرد و افزود: حاشیه نشینی، بافت فرسوده، سکونتگاه‌های غیر مجاز و... از جمله این چالش‌هاست.