بایگانی‌های ارتباط واکسن کرونا با لخته خون - پایگاه خبری ویناپرس
نگرانی از مخاطرات احتمالی واکسن آسترازنکا ۲۰ فروردین ۱۴۰۰

نگرانی از مخاطرات احتمالی واکسن آسترازنکا

ایران به تازگی بیش از ۷۰۰ هزار دوز واکسن آسترازنکا را از سبد کووکس وارد کشور کرده است این در حالی است که اخیراً مسئول آژانس دارویی اروپا ارتباط میان لخته شدن خون و واکسن «آسترازنکا» را تأیید کرده است!