بایگانی‌های ارتش - پایگاه خبری ویناپرس
حاج قاسم چگونه سردار دل‌ها شد ۱۳ دی ۱۳۹۹

حاج قاسم چگونه سردار دل‌ها شد

در سیاست هیچ‌گاه وارد جناح‌بندی‌های مرسوم نشد و آن چه در عمل و نظر آن را پیگیری می‌کرد منافع ملی بود. در عین حال با همه گروه‌ها و جریان‌ها مراوده و تعامل داشت.