بایگانی‌های استارتاپ برستومد - پایگاه خبری ویناپرس
تجاری سازی کیت تشخیص مولکولی سرطان پستان ۱۹ مهر ۱۴۰۲
سرویس اجتماعی / استارتاپ

تجاری سازی کیت تشخیص مولکولی سرطان پستان

قرارداد تجاری سازی کیت تشخیص مولکولی سرطان پستان توسط چند شرکت دانش بنیان کشورمان امضاء شد.