بایگانی‌های اعتماد از دست رفته مردم - پایگاه خبری ویناپرس
رئیسی: اعتماد مردم آسیب دیده است ۱۳ شهریور ۱۴۰۰

رئیسی: اعتماد مردم آسیب دیده است

سید ابراهیم رئیسی گفت: اعتماد مردم آسیب دیده است و این اعتماد باید بازسازی شود. بازسازی این اعتماد، در گرو گفتگو و خدمت صادقانه به مردم است.