بایگانی‌های افزایش آمادگی در برابر زلزله شدید - پایگاه خبری ویناپرس
‌احتمال رخ‌دادن زلزله مهم بعدی ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

‌احتمال رخ‌دادن زلزله مهم بعدی

ایران «یک منطقه پرخطر برای زلزله» است، ولی در همه زمان‌ها الزاما زلزله مهمی در آن رخ نمی‌دهد. دلیل زمین‌لرزه‌ها، حرکت و جابه‌جایی چندین ورقه زمین‌ساختی در محدوده کشور ماست.