بایگانی‌های افکار عمومی - پایگاه خبری ویناپرس
خبرنگاران، گوش شنوا و چشم بینای جامعه ۱۷ مرداد ۱۴۰۲
یادداشت مدیر مسئول

خبرنگاران، گوش شنوا و چشم بینای جامعه

خبرنگاران طلایه داران عرصه اطلاع رسانی و آگاهی دهی به افکار عمومی هستند. بی تردید بدون حضور خبرنگاران به عنوان گوش شنوا و چشم بینای جامعه، فضای خاکستری در جوامع حاکم خواهد شد و شفافیت در درجات پایینی قرار خواهد گرفت.