بایگانی‌های اوتیسم - پایگاه خبری ویناپرس
خدمات توانبخشی اختلال اوتیسم بیمه شد ۲۳ اسفند ۱۳۹۹

خدمات توانبخشی اختلال اوتیسم بیمه شد

مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران گفت: در آخرین جلسه شورای عالی بیمه، پوشش دهی خدمات توانبخشی ویژه طیف اختلال اوتیسم توسط سازمان بیمه سلامت ایران طبق پروتکل استاندارد مطروحه مصوب و خدمات توانبخشی اختلال طیف اوتیسم تحت پوشش بیمه قرار گرفت.