بایگانی‌های باع موزه دفاع مقدس البرز - پایگاه خبری ویناپرس
باغ موزه دفاع مقدس قطب فرهنگی استان می شود ۳۰ مرداد ۱۴۰۱

باغ موزه دفاع مقدس قطب فرهنگی استان می شود

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: در ادوار گذشته توجه ویژه‌ای برای پیشبرد پروژه باغ موزه دفاع مقدس نبوده بنابراین تاکنون به طول انجامید، از این رو باید یک بار برای همیشه اراده ای قوی با همراهی ویژه شهرداران به این امر معطوف کنیم.