بایگانی‌های بحران اوکراین - پایگاه خبری ویناپرس
تدابیر لازم برای امنیت و بازگشت دانشجویان ایرانی ۰۷ اسفند ۱۴۰۰

تدابیر لازم برای امنیت و بازگشت دانشجویان ایرانی

با هماهنگی‌ها و پیگیری‌های انجام شده بین وزارت علوم و وزارت امور خارجه، اقدامات لازم برای تأمین امنیت و خروج دانشجویان ایرانی حاضر در اوکراین انجام شده و طبق برنامه ریزی اقدام خواهد شد.