بایگانی‌های بدهی دولت - پایگاه خبری ویناپرس
بدهی‌های دولت به حمل و نقل عمومی پرداخت می‌شود ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

بدهی‌های دولت به حمل و نقل عمومی پرداخت می‌شود

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: در جلسه اخیر دولت و شهرداری، قرار شد با شهرداری همکاری شود و امیدوارم دولت به مصوبات این جلسه احترام بگذارد و شاهد فروش اوراق مشارکت سال ۹۹ باشیم.