بایگانی‌های پارک طبیعت کرج - پایگاه خبری ویناپرس
ساماندهی پرنده‌فروشان کرج در بوستان طبیعت ۲۳ تیر ۱۴۰۰

ساماندهی پرنده‌فروشان کرج در بوستان طبیعت

رئیس اداره ساماندهی مشاغل شهری شهرداری کرج با اشاره به بازدید از طرح انتقال و ساماندهی پرنده فروشان میدان کرج به سایت احداثی توسط سازمان ساماندهی مشاغل شهری واقع در خط ۴ حصار (پارک طبیعت) که با حضور جانشین معاون دادستانی ناحیه یک، معاون دامپزشکی و مدیر حقوقی دامپزشکی شهرستان کرج انجام شدرئیس اداره ساماندهی مشاغل شهری شهرداری کرج با اشاره به بازدید از طرح انتقال و ساماندهی پرنده فروشان میدان کرج به سایت احداثی توسط سازمان ساماندهی مشاغل شهری واقع در خط ۴ حصار (پارک طبیعت) که با حضور جانشین معاون دادستانی ناحیه یک، معاون دامپزشکی و مدیر حقوقی دامپزشکی شهرستان کرج انجام شد.